kolbackhyzers.se © 2010                    

Banan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner Scorekort.

 

Öppettider

Banan är öppen för allmänheten. Hål 15 ligger i närhet av en skolgård och särskild uppmärksamhet bör iakttas under skoltid.

Respektera förbipasserande personer och skräpa inte ner.

Bankarta

Bankarta finns uppsatt vid utkasten på hål 1 och 14. Vid flera hål sitter hålkarta då korgen kan vara svår att se från utkastet. Alla utkast är gjutna och märkta med siffra. Röd färg på överkant på korg visar riktningen till nästa utkast.

OB-områden

Banan har OB-områden samt OB-linjer. Dessa är markerade med blå färg på kartan och med blå pinnar på banan. Om man hamnar i OB-området så får man ett straffkast och får normalt fortsätta där discen passerade in i OB-området.

Hål 17: Utkastet måste landa innanför OB-linjerna (bla passera cykelbanan).

Lyckas man inte med det så pliktar man ett kast samt kastar nästa

kast från en markerad ruta vid björken. Om man därefter kastar

utanför en OB-linje så pliktar man och kastar där discen passerade

linjen.

Hål 18: Om frisbeen landar utanför ”ön” så kastar man om från tee. Landar

man återigen utanför ”ön” så kastar man nästa kast (sitt 5:e) från

en markerad ruta innanför ”ön”.

Neonfärgade träd (med pil) på hål 1, 3, 4 och 7 är dogleg och måste passeras på rätt sida. Om man passerar på fel sida så får man ett straffkast och får kasta nästa kast från en markerad ruta (på hål 7, från tee).

 

Hållängder

 

Hål Längd Par

1 138 4

2 114 3

3 140 4

4 162 4

5 70 3

6 181 4

7 88 3

8 115 3

9 73 3

10 80 3

11 130 3

12 88 3

13 80 3

14 47 3

15 79 3

16 92 3

17 126 4

18 102 3

ML=104 m

59

 

Hålbeskrivningar

Hål 1: Öppet i 40 m sen blir det tät skog på bägge sidor som smalnar av ännu mer på slutet.

Hål 2: Se till att kasta över vägkanten.

Hål 3: Dogleg ska passeras till höger. Sedan en lång korridor fram till korg (akta stolpen).

Hål 4: Lång svag anhyzer tar dig perfekt läge för ett långt rakt kast mot korgen.

Hål 5: Här finns 3 alternativa kastvägar. Pick a choise.

Hål 6: Banas längsta hål, en lååång hyzer tar dig till korg.

Hål 7: Trångt, trångt, trångt, men det går att lägga fram hela vägen.

Hål 8: En perfekt S-kurva tar dig till korg.

Hål 9: Till vänster om korg väntar ett stuuuuup.

Hål 10: Här finns 2 alternativ. Rakt mot korg eller anhyzerbåge.

Hål 11: Långt hål där man får testa drivern. Se till att missa träden och OB-linjen.

Hål 12: Utmanande och tätt hål där precision kan betala sig.

Hål 13: En vänstersväng med svagt uppförslut.

Hål 14: Banans största chans på BIOS. Svagt uppför i en korridor av träd.

Hål 15: Dold korg där hyzer tar dig till korg. Pass upp för den ensamma lärken.

Hål 16: De flesta funderar på en s-kurva eller att lägga in discen med kraftig anhyzer.

Hål 17: Kötta på men tänk på att det smalnar av på slutet och OB-linjerna runt om äter snedsläpp.

Hål 18: Högt uppe på kullen med nordanvinden mitt i plytet.

Ett maffigt hål att göra en 102 meters BIOS på. OB-ö försvårar ”lite”.